Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jest oczywiste, że żadna uczelnia nie może zamykać się wewnątrz swych murów i pozostawać jedynie w kręgu własnych spraw. Współczesne uniwersytety nie są już „wieżami z kości słoniowej” niedostępnymi dla zwykłego człowieka. Nowoczesna uczelnia XXI wieku musi być uniwersalna i współpracować z szeroko rozumianym otoczeniem w myśl idei UniverCity. Odpowiedzią na wyzwania szybko zmieniającego się świata jest koncepcja uniwersytetu otwartego, zaś jednym z jego najważniejszych ogniw powinna być aktywna współpraca z innymi instytucjami dla jak najlepszego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Uniwersytet Śląski jest uczelnią otwartą. Od 2009 roku prowadzi m. in. Uniwersytet Śląski Dzieci, od 35 lat działa tu Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2017 roku odbyła się druga edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, który zorganizowały największe śląskie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, a także Miasto Katowice. To wyjątkowe wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania rzeszy naukowców, studentów, doktorantów, centrów nauki, nauczycieli i wielu instytucji związanych z edukacją.  Impreza przyciągnęła ponad 30 tysięcy gości, w tym w znacznej mierze dzieci i młodzież. To dowód na potrzebę budowania nie tylko samej gospodarki, ale i społeczeństwa opartego na wiedzy. Ośrodki akademickie muszą zatem zaangażować się jeszcze bardziej w transfer wiedzy do społeczeństwa i otwarcie na inicjatywy społeczne, regionalne oraz lokalne.

Aby jednak realizować ideę uniwersytetu otwartego, należy podążać za słynnym hasłem Apple’a: „think different!” („myśl inaczej!”), gdyż bogactwo nowoczesnych uczelni tkwi w różnorodności i myśleniu poza schematami.

Sesję poprowadzi prof. zw. dr hab. Jacek Jania z Uniwersytetu Śląskiego, a w panelu zasiądą: Anna Grąbczewska – prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci, Ewa Jasińska – dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT oraz prof. zw. dr hab. Marek Zrałek – fizyk z Uniwersytetu Śląskiego.