Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Ćwiczenie 3. Wykorzystanie metody badawczej w rozwiązywaniu problemów życiowych, czyli jak z pożytkiem dla siebie wykorzystać Internet dla rozpoznania obecnych i przyszłych środowiskowych i przestrzennych uwarunkowań interesującej nas nieruchomości – założenia, pytania, hipotezy i ich weryfikacja na podstawie dostępnych danych środowiskowych.

Forma zajęć: seminarium, warsztat. Czas trwania: DEMONSTRACJA TEMATU w ramach prekonferencji – 3 godzina lekcyjne. Proponowany rzeczywisty czas zajęć z uczniami: dwa spotkania półdzienne. Wobec ograniczenia czasowego prekonferencji, eksploracja e-przestrzeni zostaje zademonstrowana w formie zrzutów z ekranów, a dane rzeczywiste, uzyskane z poszczególnych portali zostają przedstawione w postaci już uporządkowanej.  Na koniec zajęć prowadzący przekazuje grupie ćwiczeniowej konspekt pełnowymiarowych zajęć warsztatowych.

Uwaga! Wspólnej analizie poddany jest teren dobrze zdiagnozowany pod względem historycznych i  obecnych problemów/konfliktów środowiskowych i przestrzennych. Diagnoza ta nie jest przedstawiona na początku ćwiczenia, lecz dopiero w ramach Kroku 4. 

Przebieg ćwiczenia

Krok 1. Przedstawienie przez prowadzącego i przekazanie grupie ćwiczeniowej listy możliwych zjawisk negatywnie rzutujących na zdrowie środowiskowe i/lub bezpieczeństwo środowiskowe mieszkańców miasta - prezentacja z elementami dyskusji.

Krok 2. Przedstawienie przez prowadzącego i przekazanie grupie ćwiczeniowej zestawu danych z e-przestrzeni o terenie, wraz odwołaniem do źródłowych portali – prezentacja z elementami dyskusji.

Krok 3. Wspólne sformułowanie hipotezy o dotychczasowych i obecnych problemach/zagrożeniach środowiskowych miejsca i jego sąsiedztwa w oparciu o powiązania rodzajów zagrożeń/uciążliwości z danymi z e-przestrzeni – praca warsztatowa i dyskusja moderowana.

Krok 4. Konfrontacja wypracowanej hipotezy z ujawnioną przez prowadzącego z ustaleniami profesjonalnej diagnozy problemów środowiskowych przedmiotowego terenu

Krok 5. Wskazanie powiązań przyczynowo-skutkowych między różnymi zjawiskami, wskazanie danych kluczowych oraz źródeł niepewności – praca warsztatowa i dyskusja moderowana.

Krok 6. Wspólne sformułowanie hipotezy przyszłych zagrożeń/uciążliwości środowiskowych w świetle zapisów dokumentów planistycznych dotyczących analizowanego terenu i jego otoczenia – praca warsztatowa i dyskusja moderowana.

Krok 7. Wspólne sformułowanie hierarchicznej listy  argumentów za i przeciw nabyciu przedmiotowej nieruchomości – dyskusja moderowana.