Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Ćwiczenie 2. Dedukcja, indukcja, formułowanie drzew hipotez i ogólne zasady weryfikacji

Forma zajęć: seminarium z wykorzystaniem prezentacji ppt, warsztat. Przykłady wykorzystane w przebiegu zajęcia – z różnych  dziedzin badawczych i praktycznych Czas trwania: DEMONSTRACJA TEMATU w ramach prekonferencji – 1 godzina lekcyjna. Proponowany rzeczywisty czas zajęć z uczniami: 2 godziny lekcyjne.  

Przebieg ćwiczenia:

Krok 1. Prowadzący ilustruje prostymi przykładami praktycznymi podstawowe kroki logiczne składające się na proces formułowania i weryfikacji hipotez, a także typowe rodzaje błędów popełnianych w tym procesie. 

Krok 2. Prowadzący poddaje pod wspólną dyskusję konkretny problem do rozwiązania, wymagający zastosowania zaprezentowanych wcześniej metod rozumowania. Wspólne rozstrzygnięcie zostaje zilustrowane rekonstrukcją poprawnego rozumowania

Krok 3. Prowadzący poddaje pod wspólną dyskusję problem, którego rozwiązanie wymaga zbudowania, a następnie redukcji drzewa hipotez. Po znalezieniu najlepszej hipotezy zostaje  zrekonstruowane drzewo hipotez.