Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Postprawda i fake newsy - czy centra nauki powinny się w to mieszać?

 

Nieprawda, trochę-prawda, prawda inaczej - rzeczywistość jest coraz częściej celowo naginana lub zakłamywana. Co gorsza w czasach postprawdy jest na to popyt. Ludzie w obliczu kryzysów gospodarczych, politycznych i społecznych czują się zagubieni, wątpią w tradycyjne wartości i chętnie akceptują propozycje prostych rozwiązań. Mimowolnie – a często także świadomie - przyjmują, że prawda może nie być pierwszoplanowym składnikiem decyzji i opinii. Żeruje na tym populizm i różne grupy interesów. Efekt? Nasilająca się polaryzacja społeczna, ekstremizmy i rozwój postaw plemiennych.
Czy w tych okolicznościach zmienia się misja centrów i muzeów nauki, które tradycyjnie zajmują się głównie edukacją i komunikacją naukową? Czy na naszych instytucjach, dobrze umocowanych społecznie i cieszących się zaufaniem, spoczywa jakaś szczególna odpowiedzialność? Może powinniśmy postawić sobie nowe cele, zacząć nowe działania? A może przeciwnie - nie powinniśmy reagować na polityczno-medialną zawieruchę i cierpliwie robić swoje? Jak postępować, czego unikać?

Chcemy o tym porozmawiać podczas dyskusji z udziałem Moniki Wiśniewskiej - dyrektorki Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i sekretarz porozumienia SPIN, Wiktora  Gajewskiego - dyrektora wydarzeń naukowych i artystycznych Centrum Nauki Kopernik, oraz prof. dr hab. Krzysztofa Wieczorka - kierownika Zakładu Logiki i Metodologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dużo miejsca zostawimy także na opinie i pytania uczestników konferencji.

Moderator: Piotr Kossobudzki, Neuron.edu