Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ORGANIZATORZY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

  

Uniwersytet Śląski jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność.

Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety.

Nowoczesność wiąże się ze sposobem myślenia i funkcjonowania: podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to również coraz bardziej aktywna współpraca międzynarodowa, ścisłe współdziałanie z gospodarką, innowacyjność i otwartość na nowe technologie, wrażliwość na zmieniające się warunki rynku pracy. Uczelnia rozwija się, wzmacniając potencjał dydaktyczny i rozbudowując infrastrukturę.

Uniwersytet Śląski jest też platformą szerzenia wiedzy i integrowania lokalnych środowisk. Prężna działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego, w ramach którego co roku gościmy setki słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Młodzieży, Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest ucieleśnieniem idei "life-long learning". Jesteśmy dumni z roli katalizatora pozytywnych zmian i procesów, jaką odgrywamy w regionie Śląska.


 

POROZUMIENIE SPOŁECZEŃSTWO I NAUKA

Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników corocznej konferencji Interakcja-Integracja (organizowanej od 2007r.).

Do SPiNu należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Zachęcamy do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowania poczucia podmiotowości i odpowiedzialności, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na jej temat.

Członkowie SPiN realizują ten cel, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do publiczności w różnym wieku – od przedszkolaków po seniorów. Jednocześnie zgodnie z przyjętymi w Porozumieniu założeniami członkowie SPiN ustanawiają wysokie standardy, dzieląc się dobrymi praktykami, współdziałają programowo, planując akcje także ogólnopolskie, budują pozycję do uczestnictwa w debacie publicznej jako głos środowiska, współdziałają w poszukiwaniu finansowania dla wspólnie planowanych projektów. Współpraca członków SPiNu dotyczy różnych aspektów ich działań, np. wymiany interaktywnych wystaw, współdziałania w projektach, konsultacji itp.

Logotyp SPiN

 


KOMITET ORGANIZACYJNY

Biuro Organizacyjne Konferencji

bws@us.edu.pl

 

Jerzy Jarosz

jerzy.jarosz@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski

Katowice

 

Justyna Szostek-Aksamit

justyna.szostek-aksamit@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski

Katowice

 


 

KOMITET PROGRAMOWY

 

Anna Grąbczewska

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław

  

Ewa Jasińska

Centrum Nauki EXPERYMENT

Gdynia

 

Tomasz Michalski

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Rzeszów

 

Jerzy Jarosz

Uniwersytet Śląski

Katowice

 

Rafał Sworst

Muzeum Inżynierii Miejskiej - Ogród Doświadczeń im. St. Lema

Kraków

 

Dorota Wiślicka

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa

 

Monika Wiśniewska

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Toruń