Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

O KONFERENCJI

 

IDEA:

Konferencja Interakcja – Integracja jest corocznym spotkaniem instytucji, których celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego, zaangażowanego społeczeństwa, zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy konferencji działają przede wszystkim na polu edukacji nieformalnej, wybierając różnorodne metody pracy. Coroczna konferencja organizowana od 2007 roku (do 2013 r. przez Centrum Nauki Kopernik) pozwoliła na uformowanie się środowiska, które świadome swoich celów i siły tkwiącej we wspólnym działaniu, postanowiło się zjednoczyć. W 2013 roku powstało Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN, które w tej chwili liczy 42 członków (centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie) oraz 10 podmiotów wspierających (firmy komercyjne i jednostki samorządowe). Konferencja stała się naszym środowiskowym spotkaniem, które co roku organizuje inna instytucja.


 CELE:

  1. Integracja środowiska
  2. Aktywizacja mniejszych ośrodków, promowanie różnorodności naszego środowiska
  3. Pogłębianie wiedzy i wymiana doświadczeń
  4. Budowanie przestrzeni do współpracy


 

FORMUŁA:

W czasie konferencji uczestnicy mają okazję wziąć udział w wykładach plenarnych i równoległych sesjach tematycznych, związanych z problematyką edukacji nieformalnej. W trakcie konferencji funkcjonuje również Biznes Bistro, do którego zapraszane są firmy komercyjne oraz jednostki wspierające popularyzację nauki. Dla uczestników oferowane są również wieczorne atrakcje integracyjne.

 

 


TERMINY:

Termin prekonferencji: 20 marca 2018 r.

Termin X edycji konferencji: 21-23 marca 2018 r.

Termin nadsyłania propozycji sesji: 30.08.2017 (decyzja o wyborze sesji do programu zostanie ogłoszona przez Komitet Programowy do 31.10.2017)

 


MIEJSCA: