Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Nauka współczesna w działaniach centrów nauki

 

Podczas sesji spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Co zrobić, aby oferta centrów nauki i innych ośrodków miała trwały walor współczesności, by uwzględniała wiedzę obecnie pozyskiwaną? Jakie wyzwania towarzyszą nam przy podejmowaniu współczesnych tematów? Jakich elementów, jakich procesów i środków nam brakuje, by proces „uaktualniania” oferty mógł być ciągły, trwale wpisany w nasze działania?
Zaplanowane są trzy 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli naszego środowiska. Po wystąpieniach – które według dotychczasowego zamysłu – będą stanowić wprowadzenie do tematu, planowana jest dyskusja. Zadane powyżej pytanie będzie jej osią. Można spodziewać się, że w rozmowie poruszymy wiele aspektów naszych działań; oczekiwane są nawiązania do misji naszych instytucji i grup działania, a także do zagadnień związanych ze współpracą ze środowiskami akademickimi i relacją ze środowiskiem nauczycieli. Jest oczywiste, że szukając odpowiedzi na zadane pytanie, nie unikniemy odniesień do uwarunkowań praktycznych (środki, ludzie, czas); byłoby jednak cenne, by te sprawy nie tłumiły naszych wizji.

Moderator: Lech Nowicki, Centrum Nauki Kopernik.

Wystąpienia:

Grzegorz Adamowicz (Morskie Centrum Nauki im. Jerzego Stelmacha),

Anna Grąbczewska (Fundacja Uniwersytet Dzieci),

Karolina Perrin (Małopolskie Centrum Nauki).