Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dlaczego (Do) Centrum Nauki

 

Sesja ma zachęcić do zastanowienia, dlaczego spośród wielu ofert rozrywki z nauką w tle, klient ma wybrać właśnie naszą. Co rozumie pod pojęciem centrum nauki, jakie cechy i wartości są dla niego ważne. Zatem na co powinniśmy postawić i co podkreślić, by przyszedł do nas z dziećmi, znajomymi, uczniami czy rodzicami.

Jakie cechy komunikujemy

Różne centra w komunikacji podkreślają różne swoje wyróżniki: jedne prezentują się jako naukowy plac zabaw, inne jako miejsce mocno powiązane z nauką, jeszcze inne podkreślają walory rodzinnego „parku rozrywki” czy czołowej atrakcji turystycznej, inne atuty edukacji nieformalnej czy centrum kulturotwórczego. Warto jednak zastanowić się, jak nas postrzega nasz odbiorca i czy ten wizerunek jest klarowny i jednoznaczny. Druga rzecz i może najważniejsza, jak ma nas postrzegać klient, by pośród nadmiaru ofert spędzania wolnego czasu, wybrał naszą.

Konkurencja

Przyglądamy się dynamicznemu rozwojowi zaledwie wycinka tzw. przemysłu wolnego czasu (blisko 150 parków rozrywki i parków tematycznych niejednokrotnie z edukacją w tle, centra handlowe z wystawami rodem z centrów nauki, czy najnowszy trend budowy wielofunkcyjnych obiektów spędzania wolnego czasu). Centra nauki, zwyczajowo finansowane ze środków publicznych, mogą nie wygrać na tym polu z komercyjną konkurencją. Zatem warto zastanowić się, jak powinno być definiowane i pozycjonowane centrum nauki, by przyciągnąć klienta.

Razem czy osobno

Nasze centra różnią się od siebie. Jedne są już dojrzałymi ośrodkami, inne dopiero powstają. Jedne stawiają na specjalizację w danej dziedzinie, inne chcą być multitematyczne, jedne są zlokalizowane w miejscach turystycznych, inne nie mogą skorzystać z napływu przyjezdnych. Czy możemy wypracować jedną wspólną rozpoznawalną markę i połączyć swoje działania, by wzmocnić przekaz? Czy też każdy powinien tworzyć swoją, stosownie do warunków, w których się znajduje? A może jedno i drugie i trzecie, gdyż być może nasi interesariusze i dalej klienci powinni w takim procesie uczestniczyć. A jeśli tak, to w jakim zakresie?

W trakcie sesji, jako wstęp do tworzenia wizji centrum nauki, przygotujemy wspólnie chmurę idei (a`la tagów). Nakreślimy nie tyle cele, co wartości, które chcemy komunikować, by nasi odbiorcy uznali je za ważne i na tyle interesujące, by do nas przyjść.

Moderator: Alicja Harackiewicz, , Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni