Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Sesja Centronaukowe rozmowy


Dzielmy się wiedzą, dzielmy się informacjami, dzielmy się opiniami. Pod takim hasłem organizujemy kolejną sesję centronaukowych rozmów – drugą już w historii konferencji I-I. Format sesji – równolegle toczące się rozmowy przy wielu stolikach – umożliwi nam poruszenie wielu spraw, także i takich, na które nie znajdujemy czasu w codziennej bieganinie. Tematy rozmów mają spełniać jeden tylko warunek: muszą być związane z działaniami naszych instytucji, organizacji i firm. Rozmowy toczyć się będą w grupach, które uczestnicy konferencji utworzą samorzutnie przez wybór interesujących ich tematów. (Tematy rozmów będą eksponowane nad stolikami). Kto poczuje, że nic nie wnosi do rozmowy, w której uczestniczy lub że się nudzi, powinien szukać innej grupy. Planujemy, że jednocześnie będzie odbywać się około 15 rozmów.

Moderatorzy: Lech Nowicki, CNK, Marek Chromicki, CNK